O nás

 

Od mladých let jsme se všichni věnovali chovu a ochraně zvířat. Někdo choval plazy, jiný savce, ptáky, rybičky a někdo prostě jen sympatizoval. Společný zájem vyústil v založení ZOOkoutku, jehož činností není pouze chov, ale především ochrana zvířat a osvěta mezi nejširší veřejností. V našem městě nikdy podobné aktivity neměly úspěch, ale hlavně podporu na úrovni města.

Několik nadšenců koncem osmdesátých let minulého století založilo ZO ČSCH a celkem úspěšně  provozovali chovatelská zařízení a vedli početný kroužek mladých chovatelů. Počátkem roku 2006 zde byla opět snaha o založení dětského chovatelského a ochranářského kroužku, bohužel po pár letech musela být i tato činnost, opět pro zoufalý nedostatek financí, ukončena.

Žádný posun k lepšímu, co se financí týká, nelze očekávat ani dnes, a proto, pokud má být náš ZOOkoutek životaschopný, musí podobná aktivita vzniknout za obětavé podpory samotných provozovatelů a v neposlední řadě s maximální možnou podporou široké veřejnosti. V současné době jsou proto v našich chovech zvířata, která buď neměla svůj domov, nebo se jejich majitelé nedokázali z nějakých důvodů o ně postarat. Základ samozřejmě tvoří běžné typy zvířat, králíci, morčata, vodní želvy, zlatí bažanti a  jejich odchovy.

Za nejdůležitější krok lze považovat zřízení záchytné stanice pro všechna opuštěná zvířata, kromě psů a koček. Každý, kdo se nemůže již o svého domácího mazlíčka postarat, může kdykoli naši stanici navštívit a zvíře předat do naší péče. Abychom byli schopni tuto nabídku pro nejširší veřejnost akceptovat, museli jsme vybudovat mnohá chovná zařízení a v současné době lze konstatovat, že jsme připraveni na ubytování jakéhokoli zvířete. Pokud by počet nebo druh převyšoval naše možnosti, zajistíme náhradní ubytování u jiných subjektů, zabývajících se stejnou činností.